Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 404: (HẾT)

Tại đây thì hắn giết chết Hỏa Trĩ của Viêm tộc sau đó đem cái chết đổ cho Linh tộc khiến cho các viễn cổ chủng tộc nghi ngờ lẫn
nhau. Tiêu Viêm thu được dị hỏa Hồng Liên Nghiệp hỏa khiến thực lực tăng cao. Tại trong Thiên Mộ thì Tiêu Viêm gặp được tổ tiên Tiêu Huyền mà
lên cấp đấu tôn đỉnh phong. Ở trong Thiên Mộ, Tiêu Viêm gặp phải Cổ
Thanh Vân người có huyết mạch đấu đệ tuyệt phẩm, thực lực không kém gì
mình. Nếu không phải có Tiêu Huyền giúp một tay, Tiêu Viêm đã tử trận.

Khi Cổ Thanh Vân chết thì hắn gào thét lên rằng mình không bằng lòng.
Hắn nguyền rủa Tiêu Viêm cùng nguyền rủa Tiêu Sơn là những kẻ đáng chết

Ở thời gian này, Tiêu Sơn nhờ vào người bị bắt đem linh hồn Bán Thánh
tìm tòi lấy được vị trí của Hồn Điện hiện nay. Mặc dù trong đầu của hắn
có phong ấn nhưng cũng không làm khó được Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đem tin tức bí mật này thông qua truyền tới Cổ tộc.

Tiêu Sơn liên hiệp Phượng tộc cùng với Hoa cốc tiến vào Man Hoang. Tại
nơi này hắn gặp sự giúp đỡ của mèo dơi thành công tiến tới cổ thụ. Tiểu Y Tiên lập tức hấp dẫn cổ thụ khiến cho Cổ Thụ đồng ý để nàng luyện hóa.
Tuy nhiên Tiêu Sơn đã bị Cổ Nguyên nhận định chính là Tiêu Sơn còn sống
sót theo nhiều ngày hắn cho người thu thập thông tin. Hắn cho người diệt sát.

Hắn sai phái ba vị cường giả đấu thánh đi diệt sát Tiêu Sơn. Trước thực
lực tuyệt đối, Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ đem ba vị cường giả đấu thánh
trước mặt mọi người diệt sát. Điều này khiến cho toàn bộ đám người ở đây kinh hãi. Trong đó đã có người trốn thoát và đem tin tức này báo lại.

Cổ Nguyên đối với năng lực của Tiểu Y Tiên vô cùng nghi ngờ. Trong thời
gian này thì số người đã đủ. Cổ Nguyên đem đám người luyện dược sư trực
tiếp mạt sát tạo ra một trận pháp. Trận pháp này khiến cho sát trận của
Cổ Nguyên dễ dàng di chuyển. Chúng giống như một cái giá dùng để di dời trận pháp vậy.

Sau khi sát trận hoàn thành, Cổ Nguyên trực tiếp tiến tới Linh giới đem
Hồn tộc diệt sạch sẽ đồng thời bắt sống mấy vị đấu thánh của Cổ tộc. Từ
đây Cổ Nguyên bắt đầu đưa tay ra toàn bộ Trung Châu.

Cổ Nguyên trực tiếp thí nghiệm sát trận vây khốn đám người Tiêu Sơn
trong khi hắn núp vào trong trận. Cổ Nguyên đem bốn vị đấu thánh đưa vào trong trận. Tiểu Y Tiên một lần nữa sử dụng bí thuật nhưng người thứ tư không có cách nào sử dụng được. Tuy nhiên đến cuối cùng Tiểu Y Tiên
thúc dục bảo thụ. Thì ra đây là một tiên thiên linh bảo, Tiểu Y Tiên
không tiếc thiêu đốt linh hồn máu huyết đem tiên thiên linh bảo thúc dục bảo hộ mạng cho đám người Tiêu Sơn.

Bảo thụ đem Tiêu Sơn phá không rời đi. Hắn trốn thoát nhờ vào mạng Tiểu Y Tiên ban cho. Điều này khiến cho Tiêu Sơn lâm vào điên cuồng. Hắn hoàn
toàn không nghĩ tới Tiểu Y Tiên sẽ làm như vậy.

Mặc dù Cổ Nguyên không giết được Tiêu Sơn nhưng hắn lại giết chết được
người đáng sợ nhất là Tiểu Y Tiên khiến cho Cổ Nguyên vô cùng yên lòng.
Hắn bắt đầu trực tiếp sử dụng kế hoạch của mình. Cổ Nguyên đem trận pháp di dời đến Dược tộc đem toàn bộ Dược tộc giết chế làm tế phẩm cho trận
pháp mới tăng uy lực và tính di động của trận pháp. Cổ Nguyên lấy được
chiếc nhân của Tiểu Y Tiên nhưng không có cách nào tu luyện.

Trong thời gian này thì Tiêu Viêm được Cổ Nguyên hỗ trợ đoạt được dị hỏa đứng hàng thứ ba nên trực tiếp đột phá đến đấu thánh. Tuy nhiên không
ngờ Tiêu Viêm lập tức bị Cổ Nguyên bắt lấy. Hắn trực tiếp dùng Tiêu Viêm làm đan dược để luyện hóa. Tiêu Viêm đến khi chết mới phát hiện được
mình bị người lợi dụng. Tiêu Viêm trực tiếp trở thành tế phẩm để Tiêu
Huân Nhi đột phá đấu thánh cao cấp. Cùng thời gian đó thì toàn bộ thế
lực Tiêu Viêm tạo ra bị Cổ tộc tàn sát không còn một mống.

Sau một thời gian thì Cổ Nguyên thu tập đủ tám mảnh viễn cổ ngọc bội,
hắn thành công để cho Huân Nhi đột phá đấu đế cùng bản thân mình tiến
vào đấu đế. Ngày sau càng thành công thu thập đủ mười hai viên ngọc của
mười hai con giáp.

Cổ Nguyên dùng tính mạng của Vân Vận đem Tiêu Sơn ép ra ngoài. Mặc dù
Tiêu Sơn đã nói Vân Vận rời đi cùng với hắn nhưng căn bản Vân Vận không
nghe muốn ở lại Hoa tông. Người người chính là ngu như vậy. Kết quả nàng bị Cổ Nguyên bắt được đem Tiêu Sơn ép ra. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải xuất hiện. Tình tiết rất máu chó nhưng thực tế là vậy. Vân Vận không từ bỏ
được Hoa tông khi Hoa tông đang gặp nạn như vậy. Cổ Nguyên chỉ cần tấn
công Hoa tông hay bắt đồ nhi Nạp Lan Yên Nhiên của nàng là quá đủ để bức ra nàng.

Mặc dù thực lực đám người Tiêu Sơn tăng cao nhưng không phải đối thủ của Cổ Nguyên khi hắn có trận pháp. Trận pháp hiện giờ lấy hắn làm chủ trì
đủ sức để giết đấu đế. Tại trong trận pháp thì Cổ Nguyên giải thích tại
sao mình có thể sử dụng công pháp tu chân. Đối mặt với thực lượng tương
đương hai đấu đế, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Không gian bị
khóa lại, hắn không có cách di chuyển. Hắn chỉ có thể bó tay chịu chết.

Thực ra thì rất lâu trước đây, Cổ Nguyên đã nhặt được công pháp tu ma.
Nhờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ và tham khảo công pháp này thì hắn đã tạo ra một phân thân khác. Bản thể tu luyện đấu khí trong khi phân thân tu
ma. Phân thân chính là người chủ trì trận pháp.

Khi Cổ Nguyên muốn giết Tiêu Sơn thì lập tức Cổ Huân Nhi xuất hiện, nàng không tiếc giá nào đem không gian mở đi. Đám người Tiêu Sơn may mắn
trốn thoát do sử dụng truyền tống. Tiêu Huân Nhi bị Cổ Nguyên khóa lại
kinh mạch đồng thời nhốt giam.

Trong một thời gian sau thì Cổ Nguyên thu được đủ mười hai viên ngọc và
tận giệt được viễn cổ chúng tộc đem Cổ tộc độc tôn Trung Châu. Hắn đem
di tích tu chân giới hoàn toàn mở ra. Tại nơi này thì Cổ Nguyên kiếm
được vô cùng nhiều các công pháp tu chân đồng thời cách thức để mở ra
khóa đem nguyên khí giải phóng.

Tiêu Sơn thông qua linh khí lấy được tại man hoang biết được dù có mười
hai viên ngọc nhưng cũng không phải chiếm được hoàn toàn. Bởi vì những
món đồ quý giá nhất lại nằm ở trung tâm mà cần nó làm chìa khóa để mở
ra. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, hắn bí mật tiến vào nơi này đem nơi này mở ra. Tại nơi này thì Tiêu Sơn phát hiện được những thứ kinh khủng như
một số bảo vật còn là tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Đáng tiếc hắn không có đủ thực lực để phát huy ra nó một phần.

Đem những thứ này rời đi, Tiêu Sơn cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhanh
chóng luyện hóa. Khi hai người vừa luyện hóa vừa tăng tiến tu vi thì bị
Cổ Nguyên tìm tới. Thì ra Cổ Nguyên sớm đã để một loại bí pháp khắp di
tích. Để đảm bảo không có người tiến vào thì Cổ Nguyên đã để người trông chừng nhưng Tiêu Sơn vẫn thần không biết quỷ không hay tiến vào.

Hai người chiến với Cổ Nguyên một trận, mặc dù hai người thực lực tăng
lên lại có tiên thiên linh bảo nhưng đều bị Cổ Nguyên áp chế rất mạnh.
Theo thời gian không sớm thì muộn hai người cũng thua vào trong tay Cổ
Nguyên. Tuy nhiên phút cuối Tiểu Y Tiên xuất hiện trực tiếp đem thế trận đảo chiều. Cổ Nguyên bị đám người Tiêu Sơn giết chết.

Khi chỉ còn phân thân Cổ Nguyên, hắn đã nghĩ đến một ý định điên cuồng.
Hắn muốn đột phá. Phân thân Cổ Nguyên đã sớm đạt tới đột phá rất lâu
đáng tiếc nghiệp lực hắn quá lớn khiến cho hắn sợ mình sẽ đột phá. Đột
phá đối với phân thân Cổ Nguyên thì ngay cả bản thể cũng liên lụy vào vì vậy hắn không có đột phá.

Chính vì vậy mà Cổ Nguyên mới nảy ra ý định điên cuồng đột phá dẫn phát
lôi kiếp oanh kích đám người Tiêu Sơn. Hắn thì dùng trận pháp đối kháng
lôi kiếp. Dù có chết đi nữa hắn cũng muốn kéo đám người Tiêu Sơn theo.
Lập tức đám người Tiêu Sơn bị liên lụy vào lôi kiếp. Hiện giờ dù hắn có
muốn chạy đi nữa cũng đừng mong lôi kiếp sẽ bỏ qua cho đám người bọn họ. Ba người Tiểu Y Tiên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với Tiêu Sơn bất đắc dĩ
phải toàn lực đối phó với lôi kiếp.

Tiêu Sơn đem mấy con kim tiên khôi lỗi ra làm che chắn. Tuy nhiên đạt
đến ba lần lôi kiếp, kim tiên khôi lỗi lập tức có dấu hiệu hỏng mất. Đến lần thứ tư, kim tiên khôi lỗi lập tức nổ tung. Đám người Tiêu Sơn lập
tức rơi vào quẫn cảnh.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lập tức triệu hồi ra ngọn lửa màu đen. Cảm nhận được
ngọn lửa màu đen khiến cho lôi kiếp run sợ. Nó lập tức dừng lại một chút khi ngọn lửa màu đen bay lên lôi kiếp thì lập tức lôi kiếp biến mất.
Điều này khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa khó hiểu.

Phân thân Cổ Nguyên ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Hắn ngồi sụp xuống
với ánh mắt thất thần. Trước khi chết thì Cổ Nguyên chỉ hy vọng Tiêu Sơn có thể đối xử tốt với nữ nhi của hắn Huân Nhi mà thôi và tha chết cho
Cổ tộc. Tuy nhiên Tiêu Sơn chỉ đáp ứng đối xử tốt với Huân Nhi nhưng Cổ
tộc hắn sẽ giết sạch không còn một mống. Cổ Nguyên chỉ thở dài một tiếng sau đó bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa giết chết.

Đem xác Cổ Nguyên trở lại Cổ giới, hắn đem toàn bộ Cổ giới phong tỏa
lại. Ngay sau đó là một trần điên cuồng chém giết xảy ra. Tiêu Sơn đem
toàn bộ Cổ tộc từ già trẻ lớn bé tiêu diệt sạch sẽ không còn bất cứ một
ai. Thủ đoạn Tiêu Sơn vô cùng tàn nhận, Cổ Huân Nhi chỉ biết ngôi sụp
xuống, hai mắt nàng đẫm lệ.

Tiểu Y Tiên cũng giải thích cho Tiêu Sơn biết được khi mình chết thì
trong cơ thể Tiểu Y Tiên xuất hiện một hạt sen màu vàng. Hạt se khiến
cho nàng ngộ ra luân hồi từ đó chí tử mà sinh. Nàng còn nhắc tới hồi nhỏ khi bộc phát độc thể gặp hai lão già kỳ quái. Họ ăn mặc giống như tăng
lữ trong ký ức của Tiêu Sơn. Hiện giờ Tiểu Y Tiên đã lĩnh hội luân hồi
chẳng khác nào bất tử bất diệt,

Tiêu tộc đã bị diệt, Cổ tộc cũng bị diệt hiện giờ ngay cả viễn cổ bát
tộc cũng không còn. Vì không để công pháp thất truyền, Tiêu Sơn đem toàn bộ công pháp tu chân truyền ra ngoài. Đại lục đấu khí bắt đầu thịnh
hành công pháp tu chân. Muốn phá ấn phong cần ba mươi vị tu chân giả có
thực lực cửu kiếp lôi để phá ấn mới có thể mở ra. Cửu kiếp tán tiên
tương đương với đấu đế cửu phẩm.

Đoàn người Tiêu Sơn phi thăng, hắn cùng với Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Nhã
Phi, Lung Linh, Vân Vận để lại nhiều hài tử. Trong thời gian này thì
Tiêu Mị bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tiêu Ninh, hai người cũng thành
hôn trở thành phu thê. Cổ Huân Nhi thì đi trước một bước tiến hành phi
thăng lên vi diện cao hơn. Sau này Tiêu Sơn cùng với đám người Tiểu Y
Tiên phi thăng lên vi diện cao hơn.

Qua hàng vạn năm Tiêu Sơn tiến bước vào đại đạo trong khi đó Tiểu Y Tiên cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến vào cấp bậc thánh nhân bất tử bất
diệt. Tại thiên giới thì Huân Nhi chấp nhận trở lại với Tiêu Sơn. Khi
sắp đến thời khắc cuối cùng của vũ trụ thì Hồng Quân xuất hiện. Hồng
Quân giải thích lý do hắn tới đại lục đấu khí.

Thật ra nhiều năm về trước, đại lục đấu khí chẳng qua chỉ là Hồng Quân
ngẫu nhiên có hứng thú tạo ra. Không nghĩ tới nơi này lại là nơi tranh
đấu đoạt khí vận của các thánh nhân. Nguyên nhân là các vi diện thông
thương thì người tu luyện chỉ đạt đến độ lục kiếp trong khi đó đại lục
đấu khí cần đột kiếp đến cửu kiếp. Người tu luyện ở thế giới này đem cấp bậc tu luyện ở dưới đạt đến viên mãn khiến cho căn cơ lao cố.

Ở nơi này thì Tiêu Sơn đã trải qua trần huyết chiến của phật đạo, ma
đạo, chính đạo cùng với tây phương giáo đình. Trong trận chiến đều có
thánh nhân đứng sau thúc đẩy. Ngoài ra phong ấn nguyên khí cũng là do
tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo ra. Ai bảo đám người đại lục đấu khí
tiêu diệt đạo Nho của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Thánh nhân của Tây Phương Giáo Đình yếu thế nên nhẫn nhịn. Tuy nhiên vị
thánh nhân này cũng đã tạo ra một thông đạo nhỏ. Chỉ cần người đạt đến
đấu đế không cần đột phá lên đấu thần cũng có thể cảm nhận được thông
đạo phi thăng lên vi diện cao hơn.

Hắn biết rất nhiều những bí mật. Ngay cả hậu nhân của Nữ Oa nương nương
là xà nhân tộc cũng được nàng dùng thần thông đưa đến dị giới. Còn rất
nhiều bí mật khác nữa đều được các thánh nhân giải đáp.

Nguyên nhân chính là Hồng Quân không thể dứt bỏ chữ tình. Khi vũ trụ hủy diệt thì Hồng Quân lại đạt được sức mạnh đỉnh cao một lần nữa. Hắn có
nhiều cái tên khác nhau như thần sáng tạo, bàn cổ, phụ thần, thượng
đế... Hồng Quân sẽ lại một lần nữa trở thành Bàn Cổ khai thiên tích địa
tạo ra một thế giới mới. Hắn không biết đã mở ra bao nhiêu lần nhưng
sinh diệt vốn là quy tắc bất biến của vũ trụ. Khi nhìn thấy các sinh
linh tử vong, Hồng Quân không thoát khỏi chữ tình nên không có cách nào
đem tâm linh hoàn mỹ vô khuyết.

Hắn sáng tạo ra công pháp thiên hà quyết bản thiếu thực chất là để cho
ngươi tu luyện trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo siêu phàm nhập thánh. Nói
trắng ra muốn người tu luyện hy sinh hóa thân trở thành một vũ trụ mới.

Hiện giờ Tiêu Sơn cùng các nàng Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Tiêu Ngọc, Lung
Linh... đã có rất nhiều hài tử. Hắn chỉ lắc đầu cảm thán Hồng Quân giỏi
tính toán. Hóa ra tất cả đều được sắp đặt. Ngay cả tiên thiên linh bảo
cũng là do các vị thánh nhân để lại khiến cho hắn nợ nhân quả của bọn
họ. Tiểu Y Tiên thoát chết cũng là do một tay Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn giúp
đỡ dùng vãng sinh liên cứu giúp. Không phải vì tranh thủ danh sách có
thể tiến vào mảnh đất xanh của Tiểu Y Tiên sao.

Tiêu Sơn hóa thân thành vũ trụ sẽ bị vũ trụ này bài xích ra bên ngoài.
Muốn đột phá bức tường tinh bích tới trong vũ trụ của Tiêu Sơn cần phải
có Lung Linh mang hủy diệt lực đả thông bức tường tinh bích đem hai vũ
trụ nối liền. Họ cần mảnh đất xanh của Tiểu Y Tiên cùng với thân thể
Tiểu Y Tiên hóa thân làm sinh mệnh lực che chở sinh linh. Ngoài ra cần
một lượng lớn khí vận của những người đã chết. Cả ba người phải trở
thành vật hy sinh để cửu vớt chúng sinh. Đây chính là những vị thánh
nhân đã sắp đặt. Mặc dù biết được mình bị tính kế nhưng Tiêu Sơn cũng
không có cách nào. Hắn biết được Tiểu Y Tiên và Lung Linh cũng giống
mình, các nàng không lỡ nhìn hài tử của mình, tôn tử của mình hồi phi
yên diệt.

Tiêu Sơn hóa thành vũ trụ, Lung Linh hóa thành thông đạo, Tiểu Y Tiên
hóa thành con thuyền xanh đem đám người đưa xuyên quả thông đạo. Ba
người chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu vớt tất cả mọi người.

Mình muốn viết như vậy đây nhưng thực sự không có thời gian a. Xin lỗi mọi người nhé!
Truyện Cùng Thể Loại
Các Đại Năng Đã Để Lại Thần Thức

Lưu ý: Vui lòng tải app để có thể lưu lại thần thức trên truyện này
Tải app để đọc truyện sớm nhất